မြန်မာမိန်းတစ်ဦးကို ဟိုတယ်တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်လာပြီး ဖင်ကြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်း။ 720p